logo-best-duurzaam

Zaterdag 21 sept as. ‘Kijk in de wijk Naastenbest’

Het klimaat verandert. Het weer wordt minder stabiel. Soms gaat het hard regenen en dan is het weer lang droog. Het huidige watersysteem is hier niet op ingericht. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast; periodes van droogte leiden tot grote schade aan tuin en natuur.

De wijk Naastenbest is van oudsher een droog gebied met weinig watertjes. Hoe gaan we daar met klimaatverandering en hittestress om? Wat doet de gemeente? Wat doet het Waterschap? Wat kun je zelf doen?

Op zaterdag 21 september is er een inspiratie dag met presentaties van gemeente Best, het Waterschap De Dommel, Best Duurzaam, IVN Best, Bewonersoverleg Naastenbest en Hovenier het Klaverblad. Ook is er een rondleiding door de wijk met een tweetal gidsen van IVN over de waterhuishouding en mogelijke vergroening van de wijk.

Samen kunnen we een verschil maken. Als we met z’n allen helpen om Naastenbest te vergroenen, zorgen we voor een klimaatbestendige, gezonde en aangenaam groene, levendige wijk. Doe je mee? Laat je inspireren op zaterdag 21 september!

Programma 21 september 9.30 – 12.00 Tejaterke

Om 10.00 uur is er een gezamenlijk moment, waar wethouder Dijkhoff en de drie voorzitters een kort woordje zullen houden over het belang van het vasthouden van water en het vergroenen van de wijk, ieder vanuit hun eigen aandachtspunt. 

Vervolgens is er een open inloop met diverse presentaties van de deelnemende organisaties. Er is volop de gelegenheid om in gesprek te gaan. Waterschap de Dommel presenteert o.a. de maquette ‘De levende tuin’. Gemeente Best praat u bij over de plannen rondom het Tejaterke en presenteert de interactieve tentoonstelling ‘Het riool leeft’ van het Watermuseum uit Arnhem. Zeer zeker een aanrader; ook voor kinderen!

 9.30:    Start inloop

10.00:  Wethouder en voorzitters aan het woord

10.30:  Rondleiding door de wijk Naastenbest door een tweetal gidsen van IVN.

Thema: Wat gebeurt er in de wijk aan het vasthouden van water in kader van waterbeheersing: gescheiden waterafvoer, water naar oppervlaktewater leiden, afkoppelen regenwater, andere inrichting wijk, wat doet vergroening van wijk met sfeer, warmte, 

12.00: einde

Tips:

- meer info is te vinden op www.huisjeboompjebeter.nl   

- ook bewoners uit andere wijken zijn welkom!

Positieve energie

 • Doe ook mee

  Naast energiecoöperaties bestaat de positieve energiebeweging ook uit andere initiatieven zoals Herenboeren en IVN Best: neem je eigen boer in dienst en beleef de natuur. Je kunt op veel manieren meedoen. Kies voor lokale groene stroom, word lid van onze coöperatie of begin zelf een (energie)project. Wil je meer weten over Best Duurzaam? Bekijk onze website en neem contact met ons op. Ben je benieuwd naar de andere energie-initiatieven in Nederland? Hier vind je een overzicht van alle lokale deelnemers van de positieve energiebeweging. Sluit je aan bij de positieve energiebeweging!

 • Zo doen we dat

  Vanuit onze energiecoöperatie geven vakkundige vrijwilligers besparingsadvies aan inwoners van Best. En dat levert ook wat op. Niet voor de energiegiganten, maar voor onszelf. Om jouw bewust zijn over energieverbruik te verhogen en de energierekening bij jou thuis te verlagen. Zo geven wij het Duurzaam Wonen Advies, organiseren wij Wijkbijeenkomsten en Energie Cafés, bieden wij Zonnepaneel advies, Warmtescans aan en veel meer. Kijk naar onze projecten met duurzame impact. Zo stimuleren we de lokale economie en maken we de buurt een stuk groener.

 • Het slimme van Best Duurzaam

  Geen plek voor zonnepanelen op het dak? Je bent niet de enige. En dat is het slimme van onze energiecoöperatie. Wij geven besparingsadvies, zodat je zonder eigen zonnepanelen toch duurzaam bezig bent. Leuk om te weten dat wij mede Zonneveld Welschap hebben opgericht en nu ons eigen zonnedak project ontwikkelen voor onze leden.

 • Sluit je aan bij de positieve energiebeweging

  Er groeit een nieuwe beweging in Nederland, van mensen die net als jij geloven in de kracht van positieve energie. In de kracht van oneindige bronnen, zoals de wind en de zon. Wij zijn een lokale energiecoöperatie in Best en geven actief vorm aan deze beweging. Wij nemen het heft in eigen handen en dragen met onze energie(bewustwordings)projecten bij aan een toekomstbestendige wereld.