logo-best-duurzaam

Gemeente Best en Best Duurzaam bekrachtigen samenwerking

 

Ambitie

De gemeente Best en Best Duurzaam hebben voor Best hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, namelijk energieneutraal en afvalloos worden. Om dit te realiseren is het noodzakelijk om continu de samenwerking op te zoeken en de krachten te bundelen. Een goede reden om de samenwerking tussen de gemeente en Best Duurzaam te bekrachtigen in een convenant. Al eerder is door de partijen samen een uitvoeringsprogramma opgesteld en zijn er acties uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de duurzame ambities.

Activiteiten

ln 2018 staat het gezamenlijk onder de aandacht brengen van duurzame energieopwekking centraal. Best Duurzaam is samen met andere lokale energiecoöperaties trekker van het project Zonnepark Welschap. Gemeente Best is een van de deelnemende gemeentes aan het regionaal zonnepanelen project De Groene Zone. Deze twee initiatieven maken het voor zowel mensen zonder eigen dak als mensen die hun eigen dak kunnen en willen gebruiken mogelijk om te profiteren van zonne-energie. Ook zijn er activiteiten waar Best Duurzaam en de gemeente Best samen uitvoering aan geven. De Energy Battle is hiervan een voorbeeld. Dit is een energiebesparingswedstrijd waarin deelnemers ervaren dat een gemiddelde besparing van 5 tot 10% realistisch en eenvoudig haalbaar is. Het is een positieve ervaring vol ontdekkingen, waarbij de deelnemers er tijdens de wedstrijd achter komen wat het effect is van hun eigen gedrag op hun energieverbruik. Ook dit najaar wordt er weer een Energy Battle georganiseerd.

De gemeente Best en Best Duurzaam hechten ook grote waarde aan de combinatie duurzaamheid en educatie. Zowel het verduurzamen van schoolgebouwen als het daadwerkelijk integreren van duurzaamheid in het onderwijsprogramma. De komende jaren worden de educatieprojecten in samenwerking met het Heerbeeck College en de basisscholen uitgebouwd en verduurzamingsmogelijkheden verder onder de aandacht gebracht.

Best Duurzaam

De kracht van Best Duurzaam is de passie en deskundigheid van haar vrijwilligers die burger tot burger contact leggen en zo op een laagdrempelige en toegankelijke manier te informeren en inspireren. Best Duurzaam staat dan ook bekend om de ‘Duurzaam Wonen Adviezen’. Daarnaast is er het Energie Café waar burgers met een duurzaam initiatief medestanders kunnen vinden. Dit heeft recent geleid tot de start van een onderzoek, samen met lVN Natuureducatie, naar het draagvlak voor gezamenlijk lokaal verbouwd voedsel à la de Herenboeren in Boxtel.

 

Gemeente Best

Om de hoge duurzame ambitie te realiseren trekt de gemeente Best op met lokale partijen, maar ook met de gemeenten in de regio. Deze gemeenten streven er samen naar om als eerste regio energieneutraal te zijn. Best draagt daar op actieve wijze aan bij door onder andere focus op energiebesparing bij bedrijven en inwoners en duurzame energieopwekking. Ook zet de gemeente in op het verduurzamen van haar eigen vastgoed. De verlichting in het openbare gebied komt dit jaar eveneens aan de beurt. Deze verlichting wordt namelijk vervangen door LED-lampen. Dit zorgt voor een energiebesparing van 60% ten opzichte van 2010.

Positieve energie

 • Zo doen we dat

  Vanuit onze energiecoöperatie geven vakkundige vrijwilligers besparingsadvies aan inwoners van Best. En dat levert ook wat op. Niet voor de energiegiganten, maar voor onszelf. Om jouw bewust zijn over energieverbruik te verhogen en de energierekening bij jou thuis te verlagen. Zo geven wij het Duurzaam Wonen Advies, organiseren wij Wijkbijeenkomsten en Energie Cafés, bieden wij Zonnepaneel advies, Warmtescans aan en veel meer. Kijk naar onze projecten met duurzame impact. Zo stimuleren we de lokale economie en maken we de buurt een stuk groener.

 • Sluit je aan bij de positieve energiebeweging

  Er groeit een nieuwe beweging in Nederland, van mensen die net als jij geloven in de kracht van positieve energie. In de kracht van oneindige bronnen, zoals de wind en de zon. Wij zijn een lokale energiecoöperatie in Best en geven actief vorm aan deze beweging. Wij nemen het heft in eigen handen en dragen met onze energie(bewustwordings)projecten bij aan een toekomstbestendige wereld.

 • Doe ook mee

  Naast energiecoöperaties bestaat de positieve energiebeweging ook uit andere initiatieven zoals Herenboeren en IVN Best: neem je eigen boer in dienst en beleef de natuur. Je kunt op veel manieren meedoen. Kies voor lokale groene stroom, word lid van onze coöperatie of begin zelf een (energie)project. Wil je meer weten over Best Duurzaam? Bekijk onze website en neem contact met ons op. Ben je benieuwd naar de andere energie-initiatieven in Nederland? Hier vind je een overzicht van alle lokale deelnemers van de positieve energiebeweging. Sluit je aan bij de positieve energiebeweging!

 • Het slimme van Best Duurzaam

  Geen plek voor zonnepanelen op het dak? Je bent niet de enige. En dat is het slimme van onze energiecoöperatie. Wij geven besparingsadvies, zodat je zonder eigen zonnepanelen toch duurzaam bezig bent. Leuk om te weten dat wij mede Zonneveld Welschap hebben opgericht en nu ons eigen zonnedak project ontwikkelen voor onze leden.