De gemeente Best heeft een taak om haar deel van de landelijke klimaatdoelstellingen in te vullen. Dat doen ze in overleg met de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Als eerste wordt de Regionale Energie Strategie (RES) ontwikkeld. Lees meer hierover op de website van Metropool Regio Eindhoven.  Hiertoe zoekt de gemeente in naar gebieden die geschikt zijn voor opwekking van energie door middel van zonnepanelen of windmolens. De volgorde van prioriteit is:

  1. Bebouwde omgeving en daken.
  2. Industriegebieden
  3. Gebieden langs snelwegen of spoorwegen.

Landbouwgrond en kwetsbare natuur worden zo veel mogelijk ontzien.

Routekaart:

Best Duurzaam heeft in samenwerking met een vooraanstaande Universiteit een Routekaart ontwikkeld. De routekaart geeft informatie die de gemeente en andere belanghebbenden helpt om in actie te komen en de haalbaarheid van die acties te toetsen. Dit alles om onze leefomgeving te verbeteren en de klimaatdoelstellingen te behalen.

Lees hier binnenkort over de Routekaart