logo-best-duurzaam

Best Duurzaam op bezoek bij Darling Ingredients / Rendac

De interesse was groot voor de excursie naar Darling Ingredients (DI) op woensdag 11 april. Zo groot dat helaas niet iedereen mee kon. Een gezelschap van ongeveer 40 mensen werd uiteindelijk welkom geheten met een goed verzorgde tafel broodjes en dranken door gastheer Richard van Lijssel.

 In een heldere presentatie werd uitgelegd dat DI een wereldspeler is op het gebied van het verwaarden van slachtproducten. De destructie van dierlijke kadavers bij Rendac blijkt maar een onderdeel te zijn van een veel groter scala aan activiteiten. Zo wordt er op het terrein ook mest verwerkt, net als organische reststromen uit bijvoorbeeld horeca, ziekenhuizen en gevangenissen. Dat alles levert op de grens van Son en Best niet alleen producten op als dierlijk meel en biodiesel, maar ook groene stroom, groen gas, humuszuren en fosfaatkorrels. Uit ogenschijnlijk waardeloze bronnen weet DI met behulp van moderne technologie werkelijk waardevolle producten te genereren.

De interesse was groot, bleek uit de vele vragen die werden gesteld. De rondleiding door het bedrijf startte daarom iets later dan gepland. Als eerste kregen de bezoekers vanuit een soort skybox datgene te zien waar Rendac in de omgeving om bekend staat: kadavers. In de aankomsthal, waar de vrachtwagens hun ladingen lossen, lagen de stapels vervormde, verkleurde en opgeblazen dode dieren. Voor de neutrale toeschouwer een indrukwekkend tafereel dat evengoed verbeeld zou kunnen zijn op een schilderij van Jeroen Bosch.

Daarna ging het verder, langs de diverse fabrieksonderdelen die veelal door middel van leidingen met elkaar zijn verknoopt. Het is een behoorlijk groot terrein, geen wonder dat sommige werknemers zich met de fiets verplaatsten. Bij terugkeer in de vergaderruimte werd de bedrijfsvoering van DI nog eens samengevat in een energiebalans. Daaruit bleek dat, hoezeer DI ook haar best heeft gedaan, er nog enkele reststromen zijn die zij niet kan benutten. De belangrijkste blijkt schoon proceswater te zijn met een temperatuur van 70-80 C. De warmteinhoud hiervan staat gelijk aan het gasgebruik van ongeveer 2.000 huishoudens. Deze wordt nu weggekoeld in een koeltoren.

De vraag die aan de aanwezigen werd gesteld, was of zij ideeën hebben om in Best gebruik te maken van dat warme water. Dit zou natuurlijk een geweldige stap richting een energieneutraal Best zijn. Er werd goed doorgevraagd, waarbij ook voorbeelden van buiten de regio werden genoemd. Om dieper op deze vraag in te kunnen gaan, is besloten dat er een vervolgbijeenkomst komt waarbij het mogelijke hergebruik van deze restwarmte verder wordt onderzocht. 

 logorendac

Documenten Energiecafé - laatst toegevoegd