logo-best-duurzaam

Energiecafé 6 oktober 2016 is geslaagd!

 

In het Energiecafé dat Best Duurzaam op donderdagavond 6 oktober jl. samen met de gemeente Best organiseerde, zijn de circa 40 aanwezigen geïnformeerd over de redenen om tot een andere afvalinzameling over te gaan, het verloop van de proef in de Bestse wijk “De Leeuwerik” en dan met name de resultaten en leerpunten hiervan en hoe we gezamenlijk kunnen bijdragen aan een afvalloos en grondstofrijk Best.

De sprekers van deze avond, Peet van de Loo (wethouder duurzaamheid en milieubeleid gemeente Best), Peter Derksen van Onsburo, gespecialiseerd in samenwerking tussen overheid, burgers en organisaties en Hetty Otten, wijkbewoner en vrijwilliger Best Duurzaam hebben de aanwezigen uitvoerig geïnformeerd. Hier vindt u de presentatie van Onsburo en hier leest u de presentatie van Hetty Otten.

Na de pauze gingen de aanwezigen in het interactieve deel zelf aan de slag. Er zijn suggesties gedaan waar de afvalvoorziening aan 'moet' voldoen en hoe hierover het beste aan alle Bestenaren gecommuniceerd kan worden. Alle adviezen zijn op papier gezt en door de wethouder in ontvangst genomen. Want een afvalloos Best, dat lukt ons alleen samen!

 

Documenten Energiecafé - laatst toegevoegd