logo-best-duurzaam

Wijkbijeenkomsten

Labels: Prio 1

Project beschrijving

Het ontwikkelen van duurzame bestaande en nieuwe wijken (gasloze wijken met alleen NOM woningen). Betrokken en actieve bewonersoverleggen bij wijkgerichte aanpak. Werven nieuwe leden en daarmee vergroten van de 'duurzaamheid-gemeenschap'.

Project resultaat

Diverse bijeenkomsten gericht op bewustwording van de bewoners. Bewonersoverleg van de betreffende wijk informeren en inzetten bij verduurzamen woningen bij een wijkgerichte aanpak (bv. Aarle, Naastenbest).