logo-best-duurzaam

Energie Cafés

Van januari 01, 2019 tot december 31, 2019
Categorieën: Projecten - Informatie
Labels: Prio 1

Project beschrijving

Empowerment bewoners en leden Best Duurzaam, duurzame initiatieven en ideeën concreet maken. Daarnaast is het een podium voor ledenwerving.

Project resultaat

2 - 4 keer per jaar organiseert Best Duurzaam een interactieve bijeenkomst over 'een duurzaam onderwerp'. Achterliggend idee is om thema's te agenderen die wellicht door leden en/of inwoners opgepakt kunnen worden. Voorbeeld 'Herenboeren'.