Algemene Ledenvergadering Best Duurzaam 16 december 20.00 uur 

Aan alle leden van de Vereniging Best Duurzaam:

-Algemene Ledenvergadering wordt verzet naar 16 dec a.s.
 
Eerder nodigden wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering donderdag 18 november. Deze vergadering stellen we uit naar 16 december.
- Als de regels dan versoepeld zijn, zal de vergadering fysiek plaats vinden.
- Mochten de regels rond die tijd nog steeds te beperkend zijn, dan vindt de vergadering on-line plaats via Zoom. Degenen die zich aanmelden ontvangen voorafgaand aan de vergadering een link om deel te nemen. 

U I T N O D I G I N G Algemene Ledenvergadering


Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Best Duurzaam op donderdag 18 november (20.00 uur) in Grand Cafe de Bank, Raadhuisplein, Best.

Tijdens deze vergadering worden een aantal officiƫle documenten behandeld die gewijzigd zijn als gevolg van de statutenwijziging. Ook is er informatie over twee interessante vacatures, wordt de begroting 2022 gepresenteerd en blikken we vooruit op 2022.
Waar zijn de werkgroepen mee bezig? Waaraan werken we samen met de gemeente Best? Welke duurzame thema's bespreken we met de politiek in Best?

Na de pauze is er o.a. een interessante presentatie van Ad Vogels, regiobedrijfsleider Het Goed. Immers, 33% van onze CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door aanschaf van kleding en spullen.
De volledige agenda van de ALV treft u hieronder aan. Aanmelden voor deze vergadering kan via de website.

Agenda en overige vergaderstukken vindt u ook onder de inlog op de website; log in met het mailadres waarop u ook deze nieuwsbrief ontvangt.

We zien u graag op de algemene ledenvergadering!

Namens het bestuur van Best Duurzaam

Arjan Buchholz
secretaris

Let op:
- volgens de voorschriften van het RIVM is een geldige QR-code nodig om toegang te krijgen tot de ALV,
- de ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden van Best Duurzaam.