Waarom een nieuwe website?

Sinds de oprichting in 2013 heeft Best Duurzaam zich ontwikkeld vanuit een kleine groep pioniers naar een breed gedragen organisatie in de Gemeente Best. De kernactiviteit van Best Duurzaam was destijds het adviseren van inwoners van Best om de woning te verduurzamen. Dat is nog steeds een belangrijk onderdeel, maar dankzij de inzet van veel vrijwilligers zijn er inmiddels meer projecten opgestart.

Denk dan aan energieopwekking, duurzame mobiliteit, duurzaam voedsel, een groenere gemeente, lespakketten voor scholen en zo meer.

Met het oog op de toekomst zien we dat Best Duurzaam steeds meer betrokken wordt bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente, de regio Eindhoven en de Provincie.  Gecombineerd met de oprichting van een co√∂peratie voor het opwekken van zonne-energie (Best Energie) vereist dit een betere herkenbaarheid van onze organisatie en de diverse projectgroepen.

Met dat doel voor ogen hebben de beide coöperaties een gezamenlijke huisstijl ontwikkeld. Daarnaast heeft de website van Best Duurzaam een up-date gekregen en heeft Best Energie in lijn hiermee een eigen website gemaakt www.best-energie.nl

De nieuwe huisstijl zal vanaf augustus 2020 leidend zijn in alle communicatie van Best Duurzaam en Best Energie, zowel intern als extern.

nieuwesite