Sinds de oprichting in 2013 heeft Best Duurzaam zich ontwikkeld van een kleine groep pioniers naar een breed gedragen organisatie in de Gemeente Best. De kernactiviteit van Best Duurzaam was destijds advies rondom duurzaam wonen aan inwoners van Best. Dat is nog steeds een belangrijk onderdeel, maar inmiddels zijn er verwante  projecten opgestart: energieopwekking, duurzame mobiliteit, duurzaam voedsel, een groenere gemeente, lespakketten voor scholen en zo meer.

2019-2020 is ten behoeve van de lokale opwekking van energie een aparte coöperatie opgericht: Best Energie. In navolging hiervan is nu het plan om eveneens een coöperatie op te richten t.b.v. lokaal duurzaam voedsel. Voor deze nieuw op te richten coöperatie zoeken we bestuursleden.

Coöperatie Best Voedzaam (werktitel)

Een sociale, lokale keten die ons allen voorziet van gezond en duurzaam eten, die betaalbaar is, maar toch een eerlijke prijs biedt aan boeren. En ondertussen versterken we zowel de economie als de ecologie van Best en omgeving. Klinkt te mooi om waar te zijn? Best Voedzaam denkt dat het kan! Door boeren, consumenten, grotere afnemers en belanghebbenden te verbinden en samen de handen ineen te slaan. Zo verbinden we de spelers in de voedselketen met elkaar.

Iedereen die onze groeiende beweging wil versterken is van harte welkom! Samen bepalen we waar ons eten vandaan komt, beslissen we over prijzen en marges, hoe we omgaan met ons boerenland en met de dieren. Wil je meedoen? Als afnemer, als producent, als kok, als verantwoordelijke voor een wijk ophaallocatie, als gangmaker tijdens lokaal voedsel-evenementen, als hulp in het distributiecentrum, etc. Meld je dan aan.