logo-best-duurzaam

Los van elektriciteit

Woningen en bedrijven die zijn uitgerust met zonnepaneel systemen kunnen in Nederland (en Belgie) de opgewekte energie salderen (tot 2021). Dit salderen is vrijwel zeker niet houdbaar de komende jaren doordat de gestage groei van zonnepaneel sytemen een inkomstenderving van de overheid oplevert door verminderende energiebelastingen. Het salderen zal dus, zeer waarschijnlijk, aan banden worden gelegd.

Tevens is de verwachting dat de prijs voor energie de komende jaren gestaagd gaat stijgen onder andere als gevolg van de gasproblematiek maar ook vanwege de CO2 discussies. Er komt een dus tijd dat het voordeliger is om de opgewekte zonne-energie op te slaan en later te gebruiken. Een van de kleinschalige en dure (waarover later meer) manieren om dat te doen is door middel van accu's. Dit gebeurt door een accupakket aan te sluiten tussen de uitgang van de omvormer en het punt waar dit het net weer ingaat, electrisch een eenvoudige ingreep. Zwakke schakel hier is het accupakket. Het is relatief duur , heeft een zeer beperkte levensduur, kent geen milieuvriendelijke levenscyclus en heeft een zeer beperkte capaciteit.

Als voorbeeld een gemiddeld Nederlands huisgezin:

  • Verbruik per jaar: Circa 3500 kWh, dit is ongeveer 10 kWh per dag gemiddeld
  • Als het verbruik niet al te sterk varieert kan deze hoeveelheid opgeslagen worden in een Accupakket van 10 - 11 kWh.
  • De Tesla Powerwall accu (foto heironder) van 7 kWh wordt door Eneco aangeboden voor € 3675, dus 10-11 kWh zou ongeveer € 5500 kosten. Dit pakket wordt 10 jaar gegarandeerd en kost dus ca € 550 per jaar.

tesla powerwall

  • De bijbehorende PV installatie kost bij €1,10 per Watt-piek 4000 * 1,1 = € 4400 ofwel ca € 200 per jaar. (Afschrijven over 25 jaar, garantieperiode panelen meestal 25 jaar, omvormer moet in die periode worden vervangen a € 600, vermogen neemt af tot min 80% ofwel 3200 Watt-piek).
  • Een installatie voor 24 uur autonomie kost dan € 550 + 200 = € 750 per jaar!
  • Op dit moment kost een kWh ca € 0,20 dus 3500 kWh : € 700.

Met deze oplossing kan men de woning 24 uur van energie voorzien op een voldoende zonnige dag. Schijnt de zon de volgende dag niet dan raakt het accupakket leeg. Om de dag erna (zonder zon) te overbruggen dient dus 2 * zoveel energie te worden opgeslagen! Het moge duidelijk zijn dat het in de winterperiode, waarin het regelmatig voorkomt dat we het enkele weken zonder voldoende zonuren moeten stellen, een hele opgave wordt om voldoende op te wekken en dus ook onvoldoende kunnen opslaan. Vorig jaar telde Eindhoven 1083 volle zonuren (uren dat de instraling van de zon 1 kWh/m2 bedraagt) waarvan de verdeling was ca 5 uren in juni en 0,5 uren in december, gemiddeld 2,7 zonuren per dag (het aantal gewone zonuren was in 2016 in Eindhoven: 1823).

Met deze cijfers, 1000 kWh/m2 bij volle zon en gemiddeld 2,7 uur per dag is het dus mogelijk op jaarbasis precies te berekenen hoe groot een installatie moet zijn om precies evenveel op te wekken als verbruikt wordt. Maar wil men verzekerd zijn van eigen stroomvoorziening dan moet die installatie aangesloten worden op een accupakket dat meerdere dagen/weken kan overbruggen en moet ook opnieuw worden bekeken of het pakket zonnepanelen nog voldoende is om die batterij op te laden tijdens de zonuren. Bij sterk wisselende weersomstandigheden en/of gebruiksverschillen een lastige en ook dure opgave aangezien dan nog eens extra reserves ingebouwd moeten worden.

Daarom is de huidige salderingsregeling zo geweldig, zo lang je ergens in de loop van het jaar maar het totale verbruik weet op te wekken (’s zomers vooral) kun je via het net gewoon blijven afnemen ook op zonloze momenten.

Conclusie

Voor zowel particulier als bedrijfsmatig gebruik zijn autonome electrische installaties onaantrekkelijk vanwege de kosten van onderhoud en afschrijving. Zo lang men beschikt over een goede verbinding met het netwerk is dit ook niet noodzakelijk omdat het Nederlandse netwerk erg stabiel en betrouwbaar is. Totale storingstijd in Nederland weliswaar gestegen afgelopen periode maar behoort met minder dan 35 minuten per jaar (2015) nog steeds tot de beste 5 scores van heel Europa. Het vijfjaar gemiddelde is zelfs 29% lager en rond de 20 minuten!

Met het particuliere prijspeil van ca 20 Eurocent per kWh leidt opslag door middel van accu’s ruwweg tot een verdubbeling van de kosten per dag opslag! Daarenboven zijn accu’s beperkt oplaadbaar en niet echt millieuvriendelijk. Het wachten is op alternatieve opslagmogelijkheden zoals misschien met behulp van waterstof.

Mocht het salderings mechanisme niet langer beschikbaar - de verwachting is dat we vanaf 2021 een terugleververgoeding krijgen - blijven dan valt misschien te overwegen om over te gaan tot 24 uurs autonomie om zodoende de opgewekt energie overdag, gedurende de rest van het etmaal zelf te kunnen gebruiken, maar ook hieraan hangt voorlopig een niet aantrekkelijk prijskaartje.