Een Tiny ForestĀ® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Gemeenten spelen een sleutelrol in het Tiny Forest-programma. Ze helpen met het zoeken van geschikte locaties, delen hun netwerk, zorgen voor interne afstemming en dragen verantwoordelijkheid voor het beheer van de minibossen.

In Nederland zijn inmiddels bijna 60 partnergemeenten. Kan de gemeente Best de volgende gemeente worden? Hoe meer burgers en organisaties we rondom dit thema kunnen mobiliseren, hou luider onze stem wordt. Doe je mee?