Onze voedselproductie belast de ecologische grenzen van de aarde.

Of het nu gaat om klimaatverandering, biodiversiteitsverlies of de verstoring van natuurlijke kringlopen, onze huidige landbouw en onze eetpatronen dragen er negatief aan bij.

Aan de andere kant hebben wij, als burgers en consumenten, de ombuiging van dit systeem ook zelf in de hand. Door ons dieet aan te passen, door te kiezen voor natuur-inclusieve landbouw, en voor lokaal verbouwd eten, kunnen we onze negatieve footprint verkleinen of zelfs ombuigen in een positieve.

De werkgroep lokaal duurzaam voedsel wil graag een bijdrage leveren aan het ombuigen van de voedsel footprint van de inwoners van Best. Met als eerste stap, het beperken van de fysieke afstand tussen producent en consument. Het bevorderen van de lokale keten ligt als eerste binnen onze invloedsfeer, bevordert de connectie van boeren en burgers, bevordert de betrokkenheid van burgers bij hun dieetkeuzes, en bevordert de lokale economie. Daarbij kunnen wij onze lokale boeren ook stimuleren om hun bedrijf te optimaliseren richting natuur-inclusieve landbouw.

Vooronderzoek

De werkgroep heeft geconstateerd dat er onder lokale consumenten al de behoefte bestaat om meer lokale duurzame producten te kopen. Met als voornaamste randvoorwaarden: betaalbaarheid en gemak.

Via gesprekken met lokale boeren, heeft de werkgroep ook geconcludeerd dat boeren (zeker degenen met een eigen boerderijwinkel) graag lokaal meer zouden vermarkten, echter de weg naar de lokale consument niet makkelijk weten te vinden. Op dit moment overstijgt hun productie dus de lokale afname.

Doelstelling

De werkgroep stelt zich daarom als eerste doel om lokale consument en producent aan elkaar te verbinden. De intentie is daarbij om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, om zo de deelname te laten stijgen.

Het plan

In het plan van aanpak (zie elders deze pagina) wordt fasegewijs beschreven hoe we lokaal durzaam geproduceerd voedsel toegankelijker willen maken voor consumenten in de gemeente Best.