Onze voedselproductie belast de ecologische grenzen van de aarde.

Of het nu gaat om klimaatverandering, biodiversiteitsverlies of de verstoring van natuurlijke kringlopen, onze landbouw en eetpatronen dragen er negatief aan bij.

Aan de andere kant hebben wij, als burgers en consumenten, de ombuiging van dit systeem ook zelf in de hand. Door ons dieet aan te passen, door te kiezen voor natuur-inclusieve landbouw, en voor lokaal verbouwd eten, kunnen we onze negatieve footprint verkleinen of zelfs ombuigen in een positieve.

De werkgroep lokaal duurzaam voedsel wil graag een bijdrage leveren aan het ombuigen van de voedsel footprint van de inwoners van Best. Met als eerste stap, het beperken van de fysieke afstand tussen producent en consument. Het bevorderen van de lokale keten ligt als eerste binnen onze invloedsfeer, bevordert de connectie van boeren en burgers, bevordert de betrokkenheid van burgers bij hun dieetkeuzes, en bevordert de lokale economie. Daarbij kunnen wij onze lokale boeren ook stimuleren om hun bedrijf te optimaliseren richting natuur-inclusieve landbouw.

Vooronderzoek

De werkgroep heeft geconstateerd dat er onder lokale consumenten al de behoefte bestaat om meer lokale duurzame producten te kopen. Met als voornaamste randvoorwaarden: betaalbaarheid en gemak.

Via gesprekken met lokale boeren, heeft de werkgroep ook geconcludeerd dat boeren (zeker degenen met een eigen boerderijwinkel) graag lokaal meer zouden vermarkten, echter de weg naar de lokale consument niet makkelijk weten te vinden. Op dit moment overstijgt hun productie dus de lokale afname.

Doelstelling

De werkgroep stelt zich daarom als eerste doel om lokale consument en producent aan elkaar te verbinden. De intentie is daarbij om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, om zo de deelname te laten stijgen.

Het plan

We stellen een plan op op basis van:

 • Gesprekken met tenminste 3 vergelijkbare andere initiatieven voor voedselinnovaties.
 • Draagvlak-onderzoek bij lokale producenten (boeren), organisaties (bv. ZLTO), of distributie kanalen (bv. eigenaren landwinkels).

Doel is om vóór de zomer van 2020 een concreet plan te hebben liggen dat in de uitvoering kan starten na de zomer.

Visie

 

 • Plaats/locatie
  • Producent locatie - gemeente Best +20km. Als vuistregel geldt – we halen zo lokaal als mogelijk, en zo ver weg als moet;
  • Verkooppunt - in centrum van Best om auto-km te beperken. Tevens internetmarktplaats inrichten, waar producent en consument elkaar ontmoeten, waar productie en koopwensen ge-matched worden;
 • Proces
  • fysieke verkoop via winkel en/of afhaalpunt voor pakketten;
  • brede voedselpakketten samenstellen met diverse producten.
  • afval vanwege ‘onverkoopbaar’ zoveel mogelijk uitsluiten.
  • Transport met milieuvriendelijk vervoer;
  • Community supported agriculture is wenselijk, waar consument en producent met elkaar engageren
 • Product
  • seizoen afhankelijk;
  • milieuvriendelijk geproduceerd (regelgeving plus) maar wel;
  • zo breed mogelijk pallet aan producten;
  • voldoen aan de wensen van de ‘gemiddelde’ consument;
  • voedselveiligheid is gegarandeerd - productie van het voedsel voldoet minimaal aan de van toepassing zijnde EU, en Nederlandse wet- en regelgeving;
  • streven naar circulaire productie
 • Personeel
  • Loonkosten zullen de grootse kostenpost zijn want dit plan kan niet gedragen worden door slechts vrijwilligers: vanwege continuïteit, kennis en vaardigheden issues;
 • Promotie
  • zo min mogelijk op papier zo veel mogelijk via internet (facebook, website etc.) en kennisnetwerken;
  • voldoen aan wensen van gemiddelde consument. Gemak en betaalbaarheid zijn essentieel;
  • Benadrukken van onze maatschappelijke betrokkenheid. Inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, activiteiten met scholieren/ ouderen;
 • Prijs
  • niet duurder dan gemiddelde prijs voor hetzelfde product in supermarkt of weekmarkt (daghandel).
  • Handel- en verwerkingsmarge anders verdelen dan de traditionele productiekolom;
  • producenten krijgen een eerlijke prijs voor producten;
  • bepaling van prijzen is volledig transparant voor consumenten.