Back to Top

De werkgroep e-carsharing gaat op zoek naar de mogelijkheden in Best

 

  • Autodelers rijden 15 tot 20% minder km = minder Co2 uitstoot
  • Autodelen draagt bij aan vermindering parkeerdruk = verbetering leefbaarheid
  • Autodelen is kostenbesparend
  • Eén deelauto vervangt 3 tot 22 auto’s = minder bezit