logo-best-duurzaam

Best Duurzaam in 300 woorden

De Coöperatie Best Duurzaam is opgericht in november 2013 door enkele enthousiaste Bestenaren die concreet werk wilden maken van verduurzaming  van Best. Intussen zijn we ruim 4 jaar verder en heeft de coöperatie ruim 340 leden en 40+ vrijwilligers.
Medio 2015 heeft Coöperatie Best Duurzaam samen met de gemeente Best het ‘Uitvoeringsprogramma Duurzaam Best’ geschreven. Hierin wordt uiteengezet hoe de ambitieuze doelstelling van de gemeente Best om in 2030 energieneutraal en afvalloos te zijn, bereikt kan worden. Iedere 3 weken vindt overleg plaats tussen het bestuur van Best Duurzaam en de gemeente Best, beurtelings met ambtenaren en de verantwoordelijk wethouder, over de voortgang van het uitvoeringsprogramma.

Afspraak is dat Coöperatie Best Duurzaam samen optrekt met gemeente Best en dat op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid gewerkt wordt aan het Uitvoeringsprogramma.
Dit behelst:

  1. Gezamenlijk uitvoering geven aan en verantwoordelijkheid dragen voor het Uitvoeringsprogramma,
  2. Gezamenlijke planning en monitoring van tussentijdse resultaten
  3. Gezamenlijk communicatieplan aangaande het Uitvoeringsprogramma Duurzaam Best.

Het werkgebied van de Coöperatie Best Duurzaam tot dusverre:

  • ondersteunen particulieren (huurders en woningeigenaren) door energieloket, wijkbijeenkomsten, energie café, lidmaatschap incl. duurzaam wonen advies /warmtescan / zonnepanelen en cursus ‘slim bezig met energie’,
  • ondersteunen ondernemers door platformbijeenkomsten, advies op gebied van energiebesparing, gezamenlijk inkoopvoordeel,
  • educatief programma i.s.m. basis-, voortgezet onderwijs: hoe kunnen we kinderen en jongeren en hun leerkrachten informeren en stimuleren om ook een bijdrage aan duurzaamheid te leveren.

Via deze website,  Groeiend Best en www.facebook.com/bestduurzaam kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten. Leden van de cooperatie ontvangen vanaf het najaar 2016 frequent de nieuwsbrief.
Op deze website is ook het jaarverslag 2015 te bekijken: hierin leest u uitvoering over de diverse activiteiten van de coöperatie. Tevens is daar het jaarplan 2016 en het meerjarig beleidsplan in te zien.

Best Duurzaam heeft nauw samengewerkt met de Gemeente Best bij het tot stand komen van de plannen en programma's in onze gemeente.

Nieuwsgierig? De documenten vindt u hier:

Beleidsplan: Energie en materriaal transitie

Uitvoeringsprogramma: Duurzaamheid 2015-2016

Wij wensen u veel leesplezier.