logo-best-duurzaam

Blog #3 Jan Willem Slijper

 

Vakantietijd; terugkijken op afgelopen maanden

694

Hopelijk zitten de meesten van jullie, ergens, met mooi weer, op een luie stoel, of rustig wandelend, of actief fietsend of op een andere manier bezig, van je vakantie te genieten. Ik ga morgen met Renske weg. Fietsen door Nederland. We hebben de route nog niet bepaald, de richting wel, via wat omwegen naar Drenthe. Dus dat komt wel goed. 

Zo’n moment net voor de vakantie is een goed moment om eens terug en vooruit te kijken. Er is afgelopen half jaar in Best weer het nodige op het gebied van Duurzaamheid gebeurd. 

Lees meer

Blog #2 Harry Brugman en Hetty Otten

Schermafbeelding 2019 05 22 om 213318

Zonnepanelen óók voor huurders

Blog van platform techniek, met dank aan Harry Brugman en Hetty Otten

- Best Duurzaam helpt huurders van woningen van Woonstichting ’thuis met het verlagen van energiekosten,

- Woonstichting ’thuis biedt huurders aan om zonnepanelen op hun dak te leggen, op rekening van de woningcorporatie.

Dit  is goed voor het milieu en betekent tegelijk lagere energie kosten voor de bewoner.  ’thuis betaalt de aanleg van de zonnepanelen. De huurder betaalt  zelf een vast bedrag per maand via de servicekosten. 

Uitgangspunten:

  • Aanzienlijke vermindering van de energie kosten bij gelijkblijvend energie verbruik.
  • Geen invloed op de huurprijs.
  • Een deel van de installatie kosten wordt verrekend in de service kosten  
  • 25 jaar dezelfde bijdrage van de huurder.

(Zie ook:  https://www.mijn-thuis.nl/Ik-ben-huurder/Energie/Zonnepanelen)

Best Duurzaam vrijwilligers helpen en ondersteunen de huurders bij de beslissing om wel of niet zonnepanelen te installeren en geven advies welke installatie het beste past bij het huis en het huidige elektriciteitsverbruik.

Vrijwilligers gaan deur-voor-deur langs bij de huurders die een aanvraag hebben ingediend, aanvullende vragen hebben of twijfelen over de inhoud van de aanbieding. Soms is ook niet helder wat de voordelen zijn voor de huurders en het milieu. Het feit dat de vrijwilligers van Best Duurzaam onafhankelijk en erg deskundig zijn, wekt vertrouwen bij de huurders en maakt dat men zich optimaal kan (laten) informeren. 

Vanuit energiecoöperatie Best Duurzaam geven vakkundige vrijwilligers besparingsadvies aan inwoners van Best. En dat levert ook wat op. Niet voor de energiegiganten, maar voor onszelf. Om bewustzijn over energieverbruik te verhogen en de energierekening bij jou thuis te verlagen. Zo geven wij het Duurzaam Wonen Advies, organiseren wij Wijkbijeenkomsten en Energie Cafés, bieden wij zonnepaneel advies en veel meer. 

Voor een uitvergroting van de illustratie, klik op deze link: https://www.mijn-thuis.nl/Infographic-zonnepanelen/

 

Blog #1 Jan Willem Slijper

Voldoende werk aan de winkel

“En hoe vind je het nou als nieuwe voorzitter van Best Duurzaam?” werd me afgelopen week op de markt gevraagd. Dat zijn vragen waarop, als pas gekozen voorzitter, een kort antwoord niet zo makkelijk is. Natuurlijk, ik vind het harstikke leuk, anders had ik me niet kandidaat gesteld, maar wat ik nu al van allerlei zaken moet vinden, daar is het toch een beetje te vroeg voor. Het is  ook niet de rol van de voorzitter om overal wat van te vinden. Die moet ervoor zorgen dat wat we samen vinden, een beetje in goede banen wordt geleid, dat er voldoende ruimte voor iedereen is en dat opgepakte initiatieven tot wasdom kunnen komen. 

De voorzitter heeft hoe je het wendt of keert ook een externe rol. Je bent toch het eerste aanspreekpunt voor veel partijen. Direct nadat ik gekozen was, werd ik dan ook uitgenodigd door Omroep Best voor een interview. We zitten in hetzelfde gebouw dus dat was snel geregeld. Het was een leuk interview. Wel merk je dat er door de nadruk die landelijk op de kosten en klimaatdoelstellingen wordt gelegd, daar veel vragen over waren. Ik heb proberen uit te leggen dat of je nu wel of niet in klimaatveranderingen gelooft, duurzaamheidsmaatregelen altijd goed zijn. En om die duurzaamheidmaatregelen te faciliteren, dat samen te doen, te leren van elkaar en het bewustzijn daarover te stimuleren zijn wij er: Best Duurzaam. Ook heb ik aangegeven dat de financiële uitdagingen waar landelijk zoveel ophef over is, als we willen, op te lossen zijn. Tegenover de investeringen staan immers opbrengsten. De kunst is om die slim aan elkaar te koppelen.

Ook heb ik de eerste twee bestuursvergaderingen gehad. Dat was even doorbijten want we hadden, zeker de eerste keer, een volle agenda. Afgesproken is o.a. dat ik contactpersoon word voor de werkgroep techniek. De eerste keer kon ik daar niet bij zijn. Renske, Sonja onze hond en ik waren een weekje uitwaaien op Schiermonnikoog. Maar de volgende vergadering de 18eapril gaat lukken.

Ik was ook bij het Energiecafé over warmtepompen. Door de prima toelichting van leden van het platform techniek en de praktische ervaringen die daar werden gedeeld werd ik en volgens mij alle toehoorders, een stuk wijzer. 

Op maandag 8 april had ik mijn vuurdoop in het bestuurlijk overleg met de gemeente. Dat ligt allemaal gevoelig, immers onze subsidie is geweigerd. Het overleg over inhoudelijke punten liep goed. Maar over die subsidie was de wethouder onwrikbaar. Ondanks dat de gemeenteraad hierover vragen had gesteld, lag de tweede afwijzingsbrief al klaar. We hebben hem in het overleg niet behandeld. Dat onvoorbereid doen is vragen om moeilijkheden. Als bestuur hebben we de afwijzing goed bestudeerd en het blijft voor ons onbegrijpelijk dat je een convenant afsluit waarin expliciet staat dan er subsidie mogelijk is en gelijktijdig een subsidieverordening van kracht laat zijn die dit weer onmogelijk maakt. Het is de vraag of dit juridisch kan en als het al zou al kunnen, dan is het aan inwoners en goedwillende vrijwilligers niet uit te leggen. Door dit soort zaken haken mensen af. Maar goed, we zijn er dus nog niet uit.

Interessant was een overleg met IVN. Een gezamenlijke werkgroep had onderzocht of in Best mogelijkheden zijn voor een “Herenboeren”-concept. De conclusie is dat dit niet het geval is maar dat er wel bij een grote doelgroep behoefte is aan duurzaam, lokaal geproduceerd voedsel. Samen gaan we onderzoeken of en hoe we daar dan invulling aan gaan geven. Op onze site en in de Nieuwsbrief staat hier ook één en ander over.

De komende weken staat er bestuurlijk weer van alles op het programma. Een gesprek met de duurzaamheidcoöperaties in de regio over de Regionale Energie Strategie, bestuursvergadering, werkgroep techniek, waarschijnlijk weer overleg met gemeente, en afspraken met onze ambassadeurs, Thuis, Middelbaar Onderwijs en Rabobank. Enne … los daarvan moet ik ook nog aan de slag met mijn eigen verduurzaming. Kortom voldoende werk aan de winkel, vervelen is er niet bij.