2020

Allereerst allemaal natuurlijk nog de beste wensen voor 2020.

Een aantal van jullie heb ik op onze nieuwjaarsreceptie ook al persoonlijk de beste wensen kunnen overbrengen. Sommigen zeggen dat dit niet meer mag na een bepaalde datum, maar dat vind ik een beetje onzin. Wat mij betreft kun je ieder moment van het jaar iemand al het goede toewensen.

 

We zijn afgelopen weken al weer behoorlijk in de weer geweest met allerlei voorbereidende duurzaamheidsactiviteiten. Zo hebben Jan Vermeulen van Best Energie i.o. en ik een koffiepraatje gehouden bij Omroep Best. Ook is met Omroep Best afgesproken dat we regelmatig met het de ontwikkelingen over Duurzaamheid zullen delen. 

Samen met adviseurs en collega’s die verstand hebben van communicatie hebben we de contouren van ‘Een Duurzaam Avondje over …’verder uitgewerkt. Elke tweede donderdag van de maand houden we een bijeenkomst over één specifiek duurzaamheidsonderwerp.

De eerste bijeenkomst, die over warmtepompengaat, staat gepland op 13 februari. Als experiment gaan we deze bijeenkomsten ook opnemen en aan de Beste Gemeenschap via ons Youtube kanaal beschikbaar stellen (webinar). Verderop in deze Nieuwsbrief lees je er meer over.

Als bestuur hebben we ook niet stilgezeten. Zo zijn we bij Kempen Energie geweest. Zij hebben al twee kleinschalige zonneparken in exploitatie genomen. Dat doen ze in een aparte coöperatie. Hun oorspronkelijke coöperatie hebben ze omgezet naar een vereniging. Wij zijn ook bezig met zonneparken en onderzoeken of overgang naar een vereniging voor ons zinvol. Het is goed om te kijken of we van hun ervaringen kunnen leren. Daar kom ik zeker nog op terug.

Ook heeft er een gesprek met de Rabobank plaatsgevonden. Ze willen net als de SNS-bank samen graag meedoen aan onze ‘Duurzame avondjes’en de Duurzame Huizenroute. Binnenkort gaan we met hen om tafel zitten of dat toegevoegde waarde heeft en hoe we dat dan samen het beste kunnen aanpakken. 

Op vrijdag 10 januari waren we te gast bij het Regionaal Energieloketen het Energiehuis Helmond. Het voert wat te ver om daar allemaal in detail op in te gaan. Mijn afdronk was wel dat zo’n op zich goed initiatief als een Regionaal Energieloket volkomen verzopen is in het moeras van de ambtelijke processen. Doodzonde van al de energie die er door al die goedwillende collega’s is ingestoken. Gelukkig was er ook een ambtenaar van de gemeente Best mee en binnenkort gaan we met de gemeente om tafel zitten of en hoe we dit dossier weer kunnen vlottrekken. 

Afgelopen periode zijn er nieuwe, belangrijke werkgroepen aan de slag gegaan: Lokaal Duurzaam voedsel, E-carsharing en werkgroep groen/klimaatadaptief Best. We hebben binnenkort een gesprek met IVN over verdere samenwerking en een convenant; hebben de politieke partijen uitgenodigd voor een gesprek en gaan met IVN samen vóór en mét de jeugdraad een lokale duurzaamheidsspeurtocht organiseren. Als je het leuk vindt om daaraan mee te werken, graag! In de nieuwsbrief staat hiervoor een oproep.

Kortom, we hoeven ons in 2020 op geen enkele wijze te vervelen!