logo-best-duurzaam

Gemeente Best en Best Duurzaam bekrachtigen samenwerking

Vanaf de start van de Coöperatie Best Duurzaam (2013) werken de gemeente Best en deze organisatie al intensief samen. Deze samenwerking is nu officieel vastgelegd in een convenant, dat op 14 maart jl. tijdens een feestelijke bijeenkomst is ondertekend. 

 

Ambitie

De gemeente Best en Best Duurzaam hebben voor Best hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, namelijk energieneutraal en afvalloos worden. Om dit te realiseren is het noodzakelijk om continu de samenwerking op te zoeken en de krachten te bundelen. Een goede reden om de samenwerking tussen de gemeente en Best Duurzaam te bekrachtigen in een convenant. Al eerder is door de partijen samen een uitvoeringsprogramma opgesteld en zijn er acties uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de duurzame ambities.

Activiteiten

ln 2018 staat het gezamenlijk onder de aandacht brengen van duurzame energieopwekking centraal. Best Duurzaam is samen met andere lokale energiecoöperaties trekker van het project Zonnepark Welschap. Gemeente Best is een van de deelnemende gemeentes aan het regionaal zonnepanelen project De Groene Zone. Deze twee initiatieven maken het voor zowel mensen zonder eigen dak als mensen die hun eigen dak kunnen en willen gebruiken mogelijk om te profiteren van zonne-energie. Ook zijn er activiteiten waar Best Duurzaam en de gemeente Best samen uitvoering aan geven. De Energy Battle is hiervan een voorbeeld. Dit is een energiebesparingswedstrijd waarin deelnemers ervaren dat een gemiddelde besparing van 5 tot 10% realistisch en eenvoudig haalbaar is. Het is een positieve ervaring vol ontdekkingen, waarbij de deelnemers er tijdens de wedstrijd achter komen wat het effect is van hun eigen gedrag op hun energieverbruik. Ook dit najaar wordt er weer een Energy Battle georganiseerd.

De gemeente Best en Best Duurzaam hechten ook grote waarde aan de combinatie duurzaamheid en educatie. Zowel het verduurzamen van schoolgebouwen als het daadwerkelijk integreren van duurzaamheid in het onderwijsprogramma. De komende jaren worden de educatieprojecten in samenwerking met het Heerbeeck College en de basisscholen uitgebouwd en verduurzamingsmogelijkheden verder onder de aandacht gebracht.

Best Duurzaam

De kracht van Best Duurzaam is de passie en deskundigheid van haar vrijwilligers die burger tot burger contact leggen en zo op een laagdrempelige en toegankelijke manier te informeren en inspireren. Best Duurzaam staat dan ook bekend om de ‘Duurzaam Wonen Adviezen’. Daarnaast is er het Energie Café waar burgers met een duurzaam initiatief medestanders kunnen vinden. Dit heeft recent geleid tot de start van een onderzoek, samen met lVN Natuureducatie, naar het draagvlak voor gezamenlijk lokaal verbouwd voedsel à la de Herenboeren in Boxtel.

 

Gemeente Best

Om de hoge duurzame ambitie te realiseren trekt de gemeente Best op met lokale partijen, maar ook met de gemeenten in de regio. Deze gemeenten streven er samen naar om als eerste regio energieneutraal te zijn. Best draagt daar op actieve wijze aan bij door onder andere focus op energiebesparing bij bedrijven en inwoners en duurzame energieopwekking. Ook zet de gemeente in op het verduurzamen van haar eigen vastgoed. De verlichting in het openbare gebied komt dit jaar eveneens aan de beurt. Deze verlichting wordt namelijk vervangen door LED-lampen. Dit zorgt voor een energiebesparing van 60% ten opzichte van 2010.