Back to Top

In de toekomst is Nederland een land met groene steden, een circulaire landbouw & economie, een duurzame energievoorziening en is er meer ruimte voor bos, water en moeras. Op internationaal, nationaal en regionaal /gemeentelijk niveau worden nu hiervoor de plannen al gemaakt. Lees hieronder meer: