Op de klimaattop van Parijs heeft de internationale gemeenschap verdergaande en bindende afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. In het akkoord staat dat in 2100 de opwarming ruim beneden de 2 graden moet zijn gebleven. Het streven is zelfs de opwarming te beperken tot 1,5 graad. Daarvoor moet de uitstoot van alle landen bij elkaar in de loop van deze eeuw flink omlaag. Uiteindelijk moet de CO2-uitstoot in balans zijn met de CO2-opname, bijvoorbeeld door bossen en oceanen.