Voor projecten waarbij de leden een geldelijke investering (participatie) doen, en waarbij financieel risico aanwezig is, is het verstandig om daarvoor een aparte juridische entiteit te vormen. Daarmee hebben de deelnemers aan zo’n project volledige zeggenschap over winst en verlies. 

Best Energie

Als eerste is vanuit de coöperatie Best Duurzaam is een nieuwe coöperatie opgericht met als doel de om duurzame investeringsprojecten te realiseren. Deze coöperatie is gericht zijn op ondernemerschap met als doel het eerste collectieve Zonnedak van Best te realiseren. De nieuwe coöperatie heeft de naam Best Energie en informatie hierover vind je op www.best-energie.nl

Best Voedsel

Verder is er een project in ontwikkeling dat zich bezighoudt met het beschikbaar maken van lokaal en duurzaam geteeld voedsel voor de inwoners van Best. Welke juridische vorm dit project zal kiezen is nog in onderzoek. Lees verder over dit initiatief bij link

Duurzame mobiliteit

Veel auto’s staan het grootste deel van de tijd stil en nemen onevenredig veel plaats in, in stad en land. Het openbaar vervoer is niet altijd het antwoord als ik geen eigen auto (meer) wil hebben. In veel plaatsen in Nederland is een initiatief ontstaan om auto’s te delen. Ook in Best is een groepje enthousiastelingen aan de gang om een project op te starten. Electrische deelauto’s zullen in hin visie binnenkort beschikbaar zijn voor inwoners van Best. Lees Meer: link

Een groene omgeving

Werkgroep Groen Klimaatadaptief: Deze werkgroep bestaat uit ruim 8 leden van zowel Best Duurzaam als IVN Best.

Een groener Best is wat deze werkgroep nastreeft , in de letterlijke zin van het woord. Hoe kunnen we ons stedelijke inrichting meer in harmonie krijgen met de natuur? Denk hierbij bijvoorbeeld aan diversiteit in onze tuinen en perken, of de wijze waarop afwatering van regenwater ook anders kan worden geregeld? Lees meer via link