logo-best-duurzaam

Register gegevensverwerkers

Dit register van gegevensverwerkers maakt onderdeel uit van de Privacy verklaring van Co√∂peratie Best Duurzaam U.A.

Best Duurzaam maakt gebruik van de diensten van de volgende (zelfstandige) gegevensverwerkers.

 • HomeMade webdesign, Johan Frisopark 32, 5684 GG Best, KvK 17227077. Functionele en technische ondersteuning voor de website en e-mail voor de domeinnaam bestduurzaam.nl.
 • Conscribo, de Gildekamp 2130, 6545 KG Nijmegen, KvK 09197284. Verwerking voor Ledenadministratie en boekhouding
 • Clubcollect. Verwerkt de inning van (leden)gelden namens Best Duurzaam. Verwerkt worden: naam, e-mailadres, adres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, en het te voltooien betaalbedrag. Per 1-6-2020 wordt geen  gebruik meer gemaakt van de dienstverlening van Clubcollect voor de inning van ledengelden.
 • Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Verwerking voor nieuwsbriefinformatie en campagnes door Best Duurzaam.
 • YouOwnNet SAS, 34 Rue Georges Cl√©menceau, 79000 NIORT, France. Bestandsopslag en - bewerking voor projecten en activiteiten.
 • Per 1-1-2020 is samenwerking beeindigd met: Stichting derdengelden Doorbetalers, Zuiderweg 237, 1221 HH Hilversum, KvK 59855835. Verwerking voor Incassomachtiging, incasso van (lidmaatschap)gelden.
 • Mollie, betaaldienstverlener voor het betalen van lidmaatschapsgelden van Best Duurzaam.
  Formeel is Mollie geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit standpunt heeft Mollie ook opgenomen onder punt 9 van de Mollie Privacyverklaring. Deze is hier te lezen.

Verwerkingsovereenkomsten

Gegevensverwerkers en Cookies

 • De website Best Duurzaam: plaatst geen cookies op uw apparaat.
 • Conscribo, boekhouding, plaatst geen cookies
 • Doorbetalers, financiele dienstverlening, plaatst geen cookies
 • Mailchimp, verwerking voor nieuwsbriefinformatie en campagnes door Best Duurzaam, plaatst cookies. De cookies zijn bedoelt om mailings en campagnes mogelijk te maken die Best Duurzaam uitvoert met behulp van de diensten die mailchimp aanbiedt. Van elke campagnenieuwsbrief die Best Duurzaam onderhoud wordt bijgehouden of en wanneer uw de nieuwsbrief heeft ontvangen en of deze is gelezen.