In 2018 is tussen de gemeente Best en Best Duurzaam een convenant opgesteld. Dit convenant geeft aan dat Best Duurzaam en de Gemeente Best gezamenlijk willen optrekken, ieder vanuit een eigen rol en mogelijkheden om de gemeenschap Best Duurzamer te maken.

Om onze doelen na te streven is ook een goede samenwerking met allerlei belanghebbenden in de Bestse samenleving belangrijk. Zo zijn er goede contacten en gezamenlijke projecten met woningcorporaties, financiƫle instellingen (banken), het IVN, en ook het basis- en voortgezet onderwijs. Samen maken we stappen om de leefomgeving in Best te verduurzamen!