Back to Top

Hoe heerlijk is het om een mooie wandeling te maken. Helaas kom je vaker dan je wilt ook zwerfvuil tegen. 

Dat zorgt voor ergernis.

Zwerfafval is slecht voor natuur, dier en mens: het kan de bodem vervuilen en dieren eten het op of raken er in verstrikt. 

Gelukkig kunnen we er zelf iets aan doen.

Lees op deze pagina over de acties van de overheid én wat we als burgers zelf kunnen doen! 

Doe je mee?