De wereld van mobiliteit verandert en dat heeft invloed op het provinciale mobiliteitsbeleid. Daarom heeft de provincie, samen met deskundigen en reizigers, de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ ontwikkeld. Deze nieuwe visie vervangt de huidige OV-visie en loopt tot 2030.

De nieuwe visie gaat breder dan alleen openbaar vervoer en richt zich op mobiliteit die mensen met elkaar delen. Dit kan een bus of trein zijn maar ook bijvoorbeeld een deelauto, deelfiets of het meerijden met iemand. Ook speelt de visie in op nieuwe technieken die het mogelijk maken om eenvoudiger, anders en flexibel te reizen.

Het toepassen van data maakt dat vervoer steeds meer op maat verzorgd kan worden. Met de visie wil de provincie passende mobiliteit bieden voor alle reizigers. Dit is nodig om Brabant ook op de langere termijn bereikbaar te houden en te borgen dat mensen mee kunnen blijven doen aan de samenleving.

 

Lees hier de volledige notitie