Waarom duurzaamheid?

Duurzaamheid is niet alleen het terugbrengen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Ook een ‘groene, duurzame leefomgeving’ levert een positieve bijdrage aan het klimaat en onze leefomgeving.

Hoe gaan we dit bereiken?

Ecologisch evenwicht
Monoculturen zowel in het buitengebied als in de bewoonde omgeving naast de toenemende bevolkingsdichtheid hebben een zware wissel getrokken op het ecologisch evenwicht. Hierdoor ontstaan meer kansen op ziekten en plagen (voorbeelden: processierups, buxuskever, ……) omdat een natuurlijke vijand ontbreekt. Meer groen in diversiteit zal het ecologisch evenwicht beter benaderen.

Klimaatverandering
Door verstening als gevolg van wegen, wonen en bedrijfsmatige bouw is het aardoppervlak in feite afgedekt en ‘ademt’ niet meer. Maar kan ook geen water meer opnemen. Hierdoor ontstaan droge zones waarin planten zich niet meer kunnen ontwikkelen. Tevens heeft het bodemleven hieronder veel te leiden. Schaduw en water verdampend vermogen van onze leefomgeving heeft hierdoor gelden met als gevolg minder  verkoelend effect alsmede minder windbrekers waardoor wind meer vat krijgt. Meer groen zal tot gevolg hebben minder last van hitte, droogte en water- en stormoverlast.

Geluid en luchtkwaliteit
De mens is niet toegerust voor het ervaren van veel geluid, onze oren waren bedoeld om gevaren te signaleren. Steeds meer mensen krijgen last van tinnitus. Vreemde stoffen hebben tot gevolg dat meer mensen ervaren dat zij last hebben met ademen. Meer groen zal de lucht schoner maken.

Leefbaarheid: oog en oor
De wereld is de afgelopen 100 jaar in een stroomversnelling van snelheid en verandering terecht gekomen. Meer mensen die het tempo niet bij kunnen benen en het zijn ouderen maar ook jonge kinderen die acuut last ondervinden. Voor het stimuleren van een sfeer van stabiliteit en rust, zijn groen en blauw het meest geschikt. Groen is de kleur van de natuur en staat voor gevoelens van harmonie, vruchtbaarheid, versheid, jeugdigheid en groei. Het is, samen met blauw de meest rustgevende kleur, die kan zorgen voor een gevoel van stabiliteit en ontspanning.

Wat gaan we doen om dit te bereiken.
Onafhankelijk advies orgaan voor:

  • Gemeente, IVN en Milieuorganisaties, Bewoners overleggen, Boeren organisaties etc.
  • Samen, in gesprek met andere organisaties; alleen ga je sneller, samen kom je verder
  • Pragmatische insteek; vooral de mogelijkheden benadrukken