Wat gebeurt er in Best?

Artikel Groeiend Best: 'Schone lucht inademen is een recht voor iedereen'

uitreiking fijnstofmeter2

Pieter Meeuwis (links) ontvangt de fijnstofmeter uit handen van Reinier ten Kate van Best Duurzaam.

Wat doet de overheid?

Ook de gemeente Best heeft veel belangstelling voor het meten van fijnstof. Ze hebben dan ook het Schone Lucht Akkoord ondertekend.

Onderstaand wordt meer uitgelegd over het Schone Lucht Akkoord.

Wat staat er in het Schone Lucht Akkoord (SLA)?

Doel van het SLA is gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent verbeteren.

Met aanpak van binnenlandse bronnen streeft de overheid naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016.

Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit van leven, leven.

In alle sectoren, van scheepvaart tot vracht- en personenvervoer, van industrie tot landbouw, starten overheden in samenspraak met bedrijven en burgers initiatieven en acties voor schonere lucht. Idee├źn voor: schonere brandstoffen, minder uitstoot van fijnstof, meer gebruik van elektrische motoren, vaker op de fiets en vele andere voorstellen.

Ook de overlast verminderen van houtrook maakt onderdeel uit van het Schone Lucht Akkoord.

De meeste gezondheidswinst wordt bereikt met een generieke aanpak die erop is gericht om in heel Nederland de deken van fijnstof te verminderen.

Iedere verlaging van de concentratie PM2,5 met 5 microgram per m3 levert ongeveer drie maanden langer leven op.

Om hoogblootgestelden en hooggevoelige groepen te beschermen is, aanvullend op de generieke aanpak, een gerichte aanpak nodig.

Noodzakelijk is om ook de pieken in de luchtverontreiniging in kaart te brengen en samen met lokale partijen gericht maatregelen te nemen om de emissie van bijvoorbeeld verkeer, intensieve veehouderij en houtstook te verminderen.

Hooggevoelige groepen

Het Schone Lucht Akkoord richt zich op een verdere afname van het aantal hoogblootgestelden en daarnaast is er aandacht voor mensen die hooggevoelig voor gezondheidsschade zijn.

Dat zijn vooral ouderen, kinderen en mensen met een luchtwegaandoening.

Omdat het SLA en de toelichting op het SLA omvangrijk zijn verwijzen we naar de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wilt u de volledige informatie lezen?

Klik dan hier: https://www.schoneluchtakkoord.nl/default.aspx