Best Duurzaam richt zich op de 'zachte kant' van verduurzaming door het geven van professioneel advies aan de leden en het aanjagen van duurzame initiatieven.

  • Wij ondersteunen particulieren (huurders, woningeigenaren en vereniging van eigenaars) via het energieloket, of wijkbijeenkomsten, energiecafé, lidmaatschap incl. duurzaam wonen advies /warmtescan/ zonnepanelen en cursus ‘slim bezig met energie’,
  • Wij ondersteunen ondernemers door platformbijeenkomsten, advies op gebied van energiebesparing, gezamenlijk inkoopvoordeel,
  • Wij ontwikkelen educatieve programma’s i.s.m. basis-, voortgezet onderwijs: hoe kunnen we kinderen en jongeren en hun leerkrachten informeren en stimuleren om ook een bijdrage aan duurzaamheid te leveren.
  • Via deze website, Groeiend Best en www.facebook.com/bestduurzaam kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten. Leden van de coöperatie ontvangen periodiek een nieuwsbrief.