BDLogo klein

 

 

 

Energietransitie: illusie of kans?

Best Duurzaam organiseert di. 28 september paneldiscussie met experts uit Best en regio

 

Het recente rapport van de IPCC liet weinig aan de verbeelding over: we moeten wereldwijd verduurzamen en echt concrete stappen gaan zetten. 

Hoe krijgen we de CO2-uitstoot naar beneden? Welke ideeën zijn er voor een groenere toekomst en een leefbare planeet?

Dit vraagstuk is complex en een van de grootste intellectuele uitdagingen van onze tijd.

Wereldwijd houden veel experts zich met bovenstaande kwestie bezig, ook experts uit Best en regio hebben ideeën. Maarten van Andel, David Smeulders, Gerrit Muller en Rik Dijkhoff gaan op 28 september met elkaar in gesprek en wisselen ideeën uit. Ook u kunt meepraten, meedenken én vragen stellen!

 

Maarten van Andel: ‘Bewoners spelen de hoofdrol’.

andel

‘Bewoners spelen een hoofdrol bij het oplossen van het klimaatprobleem.’ Dat stelt Maarten van Andel, directeur Toegepaste Natuurwetenschappen van Fontys Hogescholen, in zijn nieuwste boek ‘De Groene Kans’. We overschatten de mogelijkheden van duurzame energie-opties zoals zon en wind. De Groene Kans beschrijft wat we wél kunnen doen om effectief te zijn in het klimaatbeleid. ‘De energietransitie gaat niet om technologie en infrastructuur, maar om bewustwording en ander gedrag van alle bewoners’, stelt Bestenaar Van Andel.

 

David Smeulders: ‘Is ‘van het gas af’ de eerste stap?’

smeulders

David Smeulders, professor Energy Technology TU/e, uit Nuenen heeft uitgesproken ideeën! Hij stelt vraagtekens bij sommige maatregelen die voortkomen uit het klimaatakkoord. Is bijvoorbeeld de goedbekkende slogan ‘’Nederland moet van gas af” wel een effectieve manier om zo min mogelijk CO2 uit te stoten en toch in een woning te wonen? Volgens dr. David Smeulders is de roep om gehaast van het gas af te gaan "volslagen hysterisch". ‘Er drie criteria waar klimaatmaatregelen aan moeten voldoen:  ze moeten CO2-uitstoot naar beneden brengen;

ze moeten betaalbaar zijn en ze moeten technisch mogelijk zijn.’  Volgens Smeulders voldoet het koste wat het kost stoppen met gas niet aan deze criteria. 

 

Gerrit Muller: ‘Er is geen tijd te verliezen, resultaatgerichte actie is dringend gewenst’.

muller

Gerrit Muller, Professor Systems Engineering  University of South-Eastern Norway: ‘De energietransitie is een complexe systeemverandering waar heel veel disciplines bij betrokken zijn. Systems engineering houdt zich bezig met dit soort omvangrijke veranderingen. Welke oplossingen zijn mogelijk? En wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn? En hoe kunnen we samen een doelgerichte aanpak formuleren om tot de gewenste verandering te komen? Hoe zorgen we voor voldoende voortgang en een verantwoord tijdspad? ‘De IPCC rapportages zijn klip en klaar: er is geen tijd te verliezen, actie is gewenst!’, aldus Bestenaar Gerrit Muller.

 

Rik Dijkhoff: ‘Om de doelen van Parijs te halen, moet het tempo echt omhoog’.

dijkhof

Rik Dijkhoff, wethouder Duurzaamheid gemeente Best, is op lokaal niveau verantwoordelijk voor de energie transitie. ‘Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren ten opzichte van 1990. Iedereen die betrokken is bij dit klimaatakkoord, is het over één ding eens: het tempo moet omhoog om de doelen van Parijs te halen.’

Iedereen die geïnteresseerd is in de ideeën van deze experts en de onderlinge gedachtewisseling, is welkom op 28 september in de grote zaal van de Lidwinakerk, Raadhuisstraat 209 Best.

De avond begint om 20.00, inloop met koffie vanaf 19.30

Vanwege de te verwachten belangstelling is aanmelden nodig: dat kan via de website van Best Duurzaam. Heeft u een vraag voor deze experts? Dat kan.

Graag vooraf hier aanmelden