Duurzaam Avondje 25 november*| Harold van de Ven 

* Het Duurzaam Avondje met Harold van de Ven wordt verzet naar begin 2022.

We stellen het Duurzaam Avondje tot nader order uit zodat we dit weer fysiek kunnen houden. Houd de nieuwsbrief van Best Duurzaam in de gaten voor meer info.

 

harold

Recent won Harold van de Ven / NBArchitecten de 2e Gouden Cirkel.

De Gouden Cirkel is een aanmoedigingsprijs die ieder kwartaal door de provincie wordt uitgereikt.

Het steekt een hart onder de riem van circulair ondernemers die een inspiratie zijn voor anderen.

Een initiatief om Brabant verder te helpen met de doelstelling om in 2030, 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken.
‘Deze prijs gaat naar een organisatie die vooral is gericht op het doen. Het realiseren.

Dit is wat Brabant nodig heeft: voorbij de doelstellingen en in de uitvoerstand.’

Dat zei Anne-Marie Spierings (gedeputeerde Energie, Circulaire Economie en Milieu) in haar speech tijdens de bijeenkomst 'Circulair en Biobased bouwen' op de Dutch Design Week.
Tijdens het in ontvangst nemen van de Gouden Cirkel gaf Harold van NBArchitecten zijn vergezicht.

“In tijden van crisis staan mensen in de rij.Tijdens corona was het voor toiletpapier, nu zien we het weer met energieprijzen.

Het is onze taak dat we klaar zijn als mensen in de rij staan voor circulaire- en biobased oplossingen.”

Meld je hier aan voor het Duurzaam Avondje op 25 november, waar Harold van de Ven komt vertellen over zijn ideeën.
Aanvang 19.30 uur, Grand Cafe de Bank, Raadhuisplein, Best.

 

Duurzaam avondje 21 oktober* Energieopslag in een basaltbatterij

* Deze bijeenkomst is uitgesteld in verband met de corona maatregelen.

Over het steengoede idee van Bestenaar Cees van Nimwegen

Hoe verwarmen we onze huizen in de toekomst? Groene stroom en energie hebben we straks in overvloed, maar hoe slaan we het op? De ‘simpele’ basalt-batterij van uitvinder Cees van Nimwegen kan zorgen voor een doorbraak. Met basalt, metaal en steenwol als hoofdingrediënten bouwde hij een zeer doeltreffende superbatterij.

Op 21 oktober komt Cees vertellen over zijn idee en de actuele stand van zaken rondom zijn uitvinding.

  

Warmtenetten, warmtepompen en waterstof: er wordt op dit moment van alles uit de kast getrokken om onze huizen in de toekomst van warmte te voorzien. Dat doen we nu nog grotendeels met gas, maar uiteindelijk zullen we, vanwege de dichtgedraaide Groningse gaskraan, van deze jarenlange verslaving moeten afkicken.

Inmiddels zijn er duurzame energiebronnen om een deel van die behoefte op te vangen; denk aan groene stroom uit zonne- en windenergie die warmtepompen aandrijven. Maar de bottleneck in de energietransitie is opslag: hoe zorgen we ervoor dat we al die duurzame energie opslaan, kunnen hergebruiken en vooral niet verspillen?

Cees van Nimwegen werkte jarenlang bij Philips en begon daarna zijn eigen bedrijf. Toen hij dat verkocht, was er na zijn pensioen voldoende tijd over. De energietransitie ging hem al langer aan het hart, zegt hij. ‘Ik bleef de hele tijd maar denken: hoe kun je die energie nou opslaan? Want daar gaat het natuurlijk om.’ Alles valt en staat volgens hem met warmte.

basalt

Proefopstelling

Om de performance van de opslagmethode te onderbouwen is er bij De Gasthuishoeve in Sint-Oedenrode (Meierijstad) inmiddels een proefopstelling gebouwd voor opslag van 10.000 kWh duurzaam opgewekte elektrische energie, in de vorm van warmte.

De energie van 50 PV zonnepanelen wordt in de zomer opgeslagen en zal gedurende de winter de verwarming verzorgen van de evenementenhal.

 

 

 

 

Energietransitie: illusie of kans?

Best Duurzaam organiseerde 28 september jl een paneldiscussie met experts uit Best en regio

 

Bekijk de volledige presentatie en de daaropvolgende panel-discussie via de onderstaande opnames:

 

Maarten van Andel: ‘Bewoners spelen de hoofdrol’

 

 

Het recente rapport van de IPCC liet weinig aan de verbeelding over: we moeten wereldwijd verduurzamen en echt concrete stappen gaan zetten. 

Hoe krijgen we de CO2-uitstoot naar beneden? Welke ideeën zijn er voor een groenere toekomst en een leefbare planeet?

Dit vraagstuk is complex en een van de grootste intellectuele uitdagingen van onze tijd.

Wereldwijd houden veel experts zich met bovenstaande kwestie bezig, ook experts uit Best en regio hebben ideeën. Maarten van Andel, David Smeulders, Gerrit Muller en Rik Dijkhoff gaan op 28 september met elkaar in gesprek en wisselen ideeën uit. Ook u kunt meepraten, meedenken én vragen stellen!

 

Maarten van Andel: ‘Bewoners spelen de hoofdrol’.

andel

‘Bewoners spelen een hoofdrol bij het oplossen van het klimaatprobleem.’ Dat stelt Maarten van Andel, directeur Toegepaste Natuurwetenschappen van Fontys Hogescholen, in zijn nieuwste boek ‘De Groene Kans’. We overschatten de mogelijkheden van duurzame energie-opties zoals zon en wind. De Groene Kans beschrijft wat we wél kunnen doen om effectief te zijn in het klimaatbeleid. ‘De energietransitie gaat niet om technologie en infrastructuur, maar om bewustwording en ander gedrag van alle bewoners’, stelt Bestenaar Van Andel.

 

David Smeulders: ‘Is ‘van het gas af’ de eerste stap?’

smeulders

David Smeulders, professor Energy Technology TU/e, uit Nuenen heeft uitgesproken ideeën! Hij stelt vraagtekens bij sommige maatregelen die voortkomen uit het klimaatakkoord. Is bijvoorbeeld de goedbekkende slogan ‘’Nederland moet van gas af” wel een effectieve manier om zo min mogelijk CO2 uit te stoten en toch in een woning te wonen? Volgens dr. David Smeulders is de roep om gehaast van het gas af te gaan "volslagen hysterisch". ‘Er drie criteria waar klimaatmaatregelen aan moeten voldoen:  ze moeten CO2-uitstoot naar beneden brengen;

ze moeten betaalbaar zijn en ze moeten technisch mogelijk zijn.’  Volgens Smeulders voldoet het koste wat het kost stoppen met gas niet aan deze criteria. 

 

Gerrit Muller: ‘Er is geen tijd te verliezen, resultaatgerichte actie is dringend gewenst’.

muller

Gerrit Muller, Professor Systems Engineering  University of South-Eastern Norway: ‘De energietransitie is een complexe systeemverandering waar heel veel disciplines bij betrokken zijn. Systems engineering houdt zich bezig met dit soort omvangrijke veranderingen. Welke oplossingen zijn mogelijk? En wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn? En hoe kunnen we samen een doelgerichte aanpak formuleren om tot de gewenste verandering te komen? Hoe zorgen we voor voldoende voortgang en een verantwoord tijdspad? ‘De IPCC rapportages zijn klip en klaar: er is geen tijd te verliezen, actie is gewenst!’, aldus Bestenaar Gerrit Muller.

 

Rik Dijkhoff: ‘Om de doelen van Parijs te halen, moet het tempo echt omhoog’.

dijkhof

Rik Dijkhoff, wethouder Duurzaamheid gemeente Best, is op lokaal niveau verantwoordelijk voor de energie transitie. ‘Het Klimaatakkoord is een pakket van maatregelen en afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 ongeveer te halveren ten opzichte van 1990. Iedereen die betrokken is bij dit klimaatakkoord, is het over één ding eens: het tempo moet omhoog om de doelen van Parijs te halen.’