Wat is fijnstof?

Fijnstof is een verzamelnaam voor de kleine deeltjes in de lucht. Het is niet goed voor de gezondheid. Een deel van het fijnstof komt van natuurlijke bronnen zoals opwaaiend stof en zeezout. Maar het meeste fijnstof (vaak zo’n 75- 80%) komt in de lucht door wat mensen doen. Zo ontstaat fijnstof onder andere bij de verbrandingsprocessen in de industrie en het verkeer en bij het overslaan van bulkgoederen. Het komt ook vrij bij veehouderij en landbouw en door houtverbranding en het roken van tabak.

Waarom willen we fijnstof meten in Best?

Er is veel aandacht voor de luchtkwaliteit in Nederland. Is de luchtkwaliteit nu goed of slecht? Is het beter of slechter dan vroeger en hoe is de luchtkwaliteit ten opzichte van andere landen?

Schone lucht voor iedereen!

Schone lucht is van levensbelang, voor iedereen. Luchtverontreiniging behoort tot de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid, in dezelfde orde van grootte als overgewicht.

Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging negen maanden korter en jaarlijks overlijden circa 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. En bij één op de vijf kinderen met astma is de ziekte gerelateerd aan luchtverontreiniging.

Kortom, er is werk aan de winkel. Onze lucht kán en móet schoner. Daarom ondertekende het kabinet met provincies en gemeenten, waaronder de Gemeente Best, het Schone Lucht Akkoord. Want ook in Best is fijnstof een onderwerp dat veel inwoners bezighoudt. Vanwege de nabijheid van autowegen, het vliegveld, intensieve veehouderij, industrie en vanwege houtstook.

Fijnstof en roet als maat voor gezondheidseffecten

Grootte stofdeeltjes:

  • Fijnstof (PM10): kleiner dan 10 micrometer.

  • De kleine fractie van fijnstof (PM2,5): kleiner dan 2,5 micrometer.
  • Roet ontstaat als ultrafijnstof samenklontert. Het maakt deel uit van PM2,5.

Roet wordt vooral door verkeer uitgestoten. Voor elke 0,5 microgram roet per kubieke meter lucht extra waar mensen langdurig bloot aan staan leven zij gemiddeld drie maanden korter. De kleine fractie van fijnstof (PM2,5) wordt vaak als algemene indicator gebruikt voor alle gezondheidseffecten die met fijnstof zijn geassocieerd.