Back to Top

Werkgroep Water

De werkgroep Water bestaat uit: Carmen Ekas,  Leo Robben, en Hetty Otten.

Meer aandacht voor regenwater is nodig om goed in te kunnen spelen op de veranderingen in ons klimaat en in onze omgeving:

Best Duurzaam voelt de urgentie om bij te dragen aan een toekomstbestendige leefomgeving door het geven van voorlichting en mensen bewust te maken van waterverbruik en (besparings-)mogelijkheden.

Interview Carmen Ekas:

Carmen Ekas had een idee over het hergebruik van regenwater en heeft in 2021 aangeklopt bij Best Duurzaam.

Inmiddels is er een mooie werkgroep die zeer actief met dit thema omgaat en bewoners adviseert.

Ook initiatiefrijk met een goed idee? Meld je bij Best Duurzaam!