Waarom willen we fijnstof meten in Best?

Er is veel aandacht voor de luchtkwaliteit in Nederland. Is de luchtkwaliteit nu goed of slecht?

Is het beter of slechter dan vroeger en hoe is de luchtkwaliteit ten opzichte van andere landen?